Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam onder nummer 20/2021

Artikel 1 | Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die de klant (hierna “u” genoemd) plaatst bij VINVIN B.V. (VINVIN), hierna te noemen “VINVIN”, “ons” of “wij”, via de website van VINVIN. , de mobiele website of een mobiel apparaat (gezamenlijk aangeduid als https://vinvinwines.nl).

1.2 Door www.winwinwines.nl te gebruiken en/of een bestelling te plaatsen, aanvaardt u dat u gebonden bent aan de volgende algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”). Zorg ervoor dat u de Algemene voorwaarden heeft gelezen en begrepen voordat u uw bestelling plaatst.

1.3 Alleen personen van 18 jaar of ouder, die niet onder voogdij staan, kunnen een bestelling plaatsen.

1.4 Het feit dat op www.vinvinwines.nl producten of diensten worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze producten of diensten te allen tijde verkrijgbaar zijn. Wij behouden ons het recht voor om producten op elk moment uit de handel te nemen.

1.5 De ​​versie van de Algemene Voorwaarden die van toepassing is op uw bestelling is de versie die beschikbaar is op de website van VINVIN op het moment dat u uw bestelling plaatst.

1.6 Bedrijfsinformatie

VINVIN B.V.
Statutaire zetel van VINVIN B.V: Caïrostraat 97, 3047 BB Rotterdam, Nederland
KvK-nummer: 78220300
BTW-nummer: NL861307574B01
Contact: info@vinvinwines.nl

Artikel 2 | Overeenkomst-, bestel- en bezorgkosten
2.1 Deze overeenkomst is bindend zodra u een bestelling heeft geplaatst. Zodra uw bestelling is geplaatst, zal VINVIN uw bestelling verwerken. U ontvangt automatisch een orderbevestiging per e-mail en wordt verzonden naar het door u opgegeven e-mailadres. Ook als u geen e-mail ontvangt, blijft uw bestelling geldig.

2.2 De op www.vinvinwines.nl genoemde prijzen zijn in Euro (€) en inclusief de wettelijke BTW. Elke prijs is geldig zodra deze op de website wordt vermeld. Eventuele prijsaanpassingen gelden pas nadat uw bestelling is geplaatst.

2.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

2.4 VINVIN brengt diverse bezorgkosten in rekening.

Nadat wij uw betaling hebben ontvangen, streven wij ernaar om uw bestelling binnen 48 uur te leveren (mits de bestelde producten op voorraad zijn).

Bij bestellingen onder de € 200,- rekenen wij een bijdrage in de verzendkosten van € 7,50 per bestelling. Daarentegen kunt u uw bestelling samenstellen zoals u dat wilt en is er geen verplichting om maximaal 6 flessen per soort te leveren. Wij adviseren u hier graag over.

Alleen wanneer VINVIN B.V. fouten heeft gemaakt bij de levering, kan – mits binnen 2 werkdagen gemeld – een beroep worden gedaan op een retourrecht.

2.5 Prijzen in winkels en online kunnen variëren.

2.6 Indien u uw e-mailadres heeft geregistreerd, ontvangt u na het plaatsen van een bestelling een bevestiging per e-mail. Mochten wij uw bestelling onverhoopt niet kunnen leveren, dan laten wij u dit zo snel mogelijk weten. Indien de bestelling al betaald is, proberen wij de betaling terug te storten via de door jou gebruikte betaalmethode. Indien de terugbetaling op een andere manier moet plaatsvinden, neemt VINVIN contact met u op om dit te regelen.

2.7 Een bestelling dient minimaal € 1,00 (na aftrek van kortingen) te bedragen.

Artikel 3 | Levering
3.1 VINVIN besteedt grote zorg aan de registratie en verwerking van bestellingen en streeft ernaar uw bestelling op een adres in Nederland te bezorgen, conform de door u gekozen bezorgmethode.

3.2 Indien VINVIN de bestelling binnen Nederland moet bezorgen, zal VINVIN ernaar streven deze binnen 48 uur na ontvangst van de betaling te verzenden. De producten worden binnen 1 tot 3 dagen geleverd nadat uw betaling door ons is ontvangen. Indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw bestelling tijdelijk niet op voorraad is) of een bestelling slechts gedeeltelijk kan worden ingepakt, wordt u hiervan binnen 48 (achtenveertig) uur op de hoogte gesteld door VINVIN op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. In dit geval heeft u het recht uw bestelling te annuleren, zonder extra kosten.

3.3 VINVIN streeft ernaar om uw bestelling binnen 24 uur na ontvangst van de betaling te verzenden. Hoewel wij ernaar streven om binnen de gestelde termijn te leveren, kunnen er door onverwachte gebeurtenissen vertragingen optreden.

3.4 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

3.5 Als plaats van levering geldt het adres dat u aan VINVIN hebt opgegeven.

3.6 Indien u VINVIN een verkeerd afleveradres heeft opgegeven, betaalt u zelf de extra kosten voor bezorging.

3.7 U bent verplicht de gekochte producten af ​​te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.

3.8 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan genoemde termijnen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Artikel 4 | Terugkerend
4.1 U heeft het recht om (een deel van) de geleverde goederen binnen een termijn van 14 (veertien) dagen vanaf het moment van levering, zonder opgave van reden, te retourneren:

Mocht er onverhoopt sprake zijn van producten van VINVIN B.V. die niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u uw klachten uiterlijk 2 weken na levering melden via info@vinvinwines.nl. Wij zullen uw klacht direct in behandeling nemen en streven naar een goede oplossing.

VINVIN B.V.
Caïrostraat 97
3047 BB Rotterdam, Nederland

4.2 U kunt de overeenkomst ontbinden of de artikelen retourneren. U dient VINVIN binnen 14 (veertien) dagen hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met info@vinvinwines.nl. Na schriftelijke toestemming van VINVIN ontvangt u een e-mail waarin de mogelijkheid tot retourneren wordt aangegeven.

Bij ontvangst moeten de goederen onmiddellijk worden gecontroleerd op eventuele gebreken of beschadigingen/breuk. Eventuele problemen dienen onmiddellijk aan de vervoerder te worden gemeld. Klachten dienen tevens binnen 24 uur na ontvangst van uw bestelling per e-mail aan VINVIN B.V. te worden gemeld. Na 24 uur zijn wij niet meer verantwoordelijk voor eventuele klachten.

Omdat wij handelen in bederfelijke goederen is het alleen mogelijk om een ​​bestelling te annuleren voordat deze is verzonden. Reeds gedane betalingen worden dan direct teruggestort.

De transportkosten van de retourzending naar VINVIN zijn voor uw rekening. Dit is niet het geval als de fout bij VINVIN ligt.

4.3 Indien u de geleverde goederen aan het einde van deze termijn (14 dagen) niet aan VINVIN heeft geretourneerd, is de verkoop een feit.

Artikel 5 | Verzending & Transport
5.1 Tijdens het transport van de producten draagt ​​VINVIN het risico in geval van beschadiging, diefstal of verlies van de producten. Het risico gaat op u over op het moment van levering.

5.2 VINVIN verzendt pakketten via de pakketpostservice van MyParcel.

Artikel 6 | Betaalmethoden
6.1 Op de website van VINVIN kunt u kiezen uit de volgende veilige betaalmethoden: IDEAL, creditcard (VISA, Mastercard en AMEX), PayPal, Apple Pay, SOFORT banking, Bancontact

6.2 Betalingen met IDEAL verlopen via een beveiligde Mollie-verbinding. Mollie is een van de meest betrouwbare platforms van Nederland.

6.3 U kunt betalen met uw creditcard. Ook creditcardbetalingen verlopen via een beveiligde Mollie-verbinding.

6.4 VINVIN blijft de volledige eigenaar van alle geleverde producten, totdat de koopprijs en eventueel overige verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan.

Artikel 7 | Betrouwbaarheid
7.1 De aansprakelijkheid van VINVIN voor directe of indirecte schade veroorzaakt door een bij VINVIN gekocht product is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de verkoopprijs van het product, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van VINVIN. Onze maximale aansprakelijkheid jegens u voor verlies of schade veroorzaakt door uw bestelling op www.vinvinwines.nl is beperkt tot het totale bedrag van uw bestelling.

7.2 VINVIN is niet verantwoordelijk voor indirecte verliezen die een bijkomend gevolg zijn van het oorspronkelijke verlies of de oorspronkelijke schade, zoals winstderving of verlies van kansen, of het niet leveren van goederen of het niet nakomen van enige andere verplichting onder deze Algemene Voorwaarden. , als een dergelijk falen het resultaat is van gebeurtenissen buiten onze controle, inclusief maar niet beperkt tot brand, overstromingen, storm, opstand, politieke onrust, oorlog, atoomongelukken en terroristische activiteiten.

7.3 Onze maximale aansprakelijkheid jegens u voor verliezen of schade die voortvloeit uit uw bestelling op www.vinvinwines.nl is beperkt tot het totale bedrag van uw bestelling.

7.4 Alle afbeeldingen; foto’s, video’s enz.; gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van VINVIN gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 8 | Overmacht
8.1 Onder overmacht wordt in de zin van dit artikel verstaan: alle tekortkomingen waarvoor VINVIN niet aansprakelijk kan worden gesteld of op grond van de wet niet kan worden beperkt of uitgesloten.

8.2 In geval van overmacht waardoor VINVIN haar verplichtingen niet kan nakomen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtssituatie. Na 30 (dertig) dagen hebben beide partijen het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 9 | Garantie
9.1 Wij behandelen onze wijnen met de grootst mogelijke zorg bij aankoop, opslag en verzending. Wij kunnen de kwaliteit van de geleverde wijnen echter niet garanderen qua smaak, kurk, etc.

9.2 U bent verplicht de geleverde goederen direct na ontvangst te controleren. Indien blijkt dat de geleverde goederen verkeerd of incompleet zijn, dient u (voordat u deze aan VINVIN retourneert) deze gebreken onmiddellijk per e-mail aan VINVIN te melden. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen moeten en kunnen uiterlijk 7 dagen na levering per e-mail aan VINVIN worden gemeld.

9.3 Bij ingebruikname na constatering van verzuim, schade veroorzaakt na constatering van verzuim, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van verzuim vervalt dit recht tot reclameren en retourneren geheel.

9.4 Deze garantie geldt niet indien: 1) de koper jegens VINVIN in verzuim is, 2) de geleverde goederen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig of in strijd met de instructies van VINVIN zijn behandeld.

9.5 Na het verstrijken van de in artikel 4.1 genoemde garantietermijn is VINVIN gerechtigd alle vervangingskosten, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, in rekening te brengen.

Artikel 10 | Privacy- en gegevensbeheer
10.1 Indien u bij VINVIN een bestelling plaatst, worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van VINVIN. Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden uw gegevens niet aan derden verstrekt.

10.2 VINVIN respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt ​​zorg voor de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

10.3 Indien u zich hiervoor heeft aangemeld, kan VINVIN gebruik maken van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies hoe u uzelf van deze lijst kunt verwijderen.

Artikel 11 | Eigendomsrechten

11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsmerken en auteursrechten op www.vinvinwines.nl berusten bij VINVIN B.V.

11.2 Elk gebruik van www.vinvinwines.nl of de inhoud ervan, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud, anders dan voor uw eigen, persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VINVIN.

Artikel 12| Overdracht
12.1 VINVIN behoudt zich het recht voor om eventuele betalingsvorderingen (inclusief eventuele betalingsvoorwaarden) in verband met de levering van goederen aan een derde over te dragen.

Artikel 13 | Deelbaarheid
13.1 Indien enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt verklaard of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgevende macht, blijven de overige Algemene Voorwaarden van kracht.

Artikel 14 | Toepasselijk recht
14.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij VINVIN partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

14.2 Geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen VINVIN en Koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden berecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam, tenzij VINVIN er de voorkeur aan geeft het verschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Koper, met met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website vinvinwines.nl.